Back

ⓘ 1965 in fine arts of the Soviet Union
1965 in fine arts of the Soviet Union
                                     

ⓘ 1965 in fine arts of the Soviet Union

  • November 22 - The Autumn exhibition of works by leningrad artists opened in the Leningrad Union of Artists. Were exhibited 1500 art works by 500 authors, among them Elena Kostenko, Engels Kozlov, Dmitry Maevsky, Nikolai Timkov, Ivan Savenko, Vecheslav Zagonek, and other important Leningrad artists.
  • The Second National Fine Art Exhibition "Soviet Russia" opened in Moscow. The participants were Yuri Belov, Piotr Belousov, Oleg Lomakin, Dmitry Maevsky, Evsey Moiseenko, Dmitry Oboznenko, Yuri Neprintsev, Gleb Savinov, Nikolai Timkov, Vitaly Tulenev, Boris Ugarov, Yuri Tulin, Vecheslav Zagonek, and others.
  • All-Union Art Exhibition "On Guard for Peace" dedicated to 20th anniversary of Victory in the Great Patriotic War, opened in Moscow. The participants were Boris Korneev, Engels Kozlov, Boris Lavrenko, Oleg Lomakin, Evsey Moiseenko, Yuri Neprintsev, Ivan Savenko, Gleb Savinov, Yuri Tulin, and others.
  • Spring exhibition of works by leningrad artists opened in the Leningrad Union of Artists. The participants were Piotr Alberti, Evgenia Antipova, Taisia Afonina, Vsevolod Bazhenov, Yuri Belov, Olga Bogaevskaya, Vladimir Gavrilov, Irina Getmanskaya, Vasily Golubev, Irina Dobrekova, Maya Kopitseva, Alexander Koroviakov, Mikhail Kozell, Engels Kozlov, Elena Kostenko, Gevork Kotiantz, Vladimir Krantz, Valeria Larina, Boris Lavrenko, Ivan Lavsky, Oleg Lomakin, Dmitry Maevsky, Gavriil Malish, Valentina Monakhova, Nikolai Mukho, Vera Nazina, Mikhail Natarevich, Anatoli Nenartovich, Dmitry Oboznenko, Sergei Osipov, Lev Orekhov, Victor Otiev, Nikolai Pozdneev, Maria Rudnitskaya, Ivan Savenko, Vladimir Sakson, Alexander Semionov, Arseny Semionov, Boris Shamanov, Alexander Shmidt, Nadezhda Shteinmiller, Elena Skuin, Alexander Stolbov, Victor Teterin, Nikolai Timkov, Yuri Tulin, Vitaly Tulenev, Boris Ugarov, Ivan Varichev, Anatoli Vasiliev, Igor Veselkin, Rostislav Vovkushevsky, Lazar Yazgur, Vecheslav Zagonek, Ruben Zakharian, and other important Leningrad artists.
                                     

1. Deaths

  • February 18 - Yevgeny Charushin Russian: Чарушин Евгений Иванович, Russian soviet graphic artists, Honored art worker of Russian Federation, born 1901.
  • December 9 - Victoria Belakovskaya Russian: Белаковская Виктория Марковна, Russian soviet painter and graphic artists born 1901.
  • June 21 - Piotr Buchkin Russian: Бучкин Пётр Дмитриевич, Russian soviet painter and graphic artists, Honored art worker of Russian Federation, born 1886.
  • Alexei Laptev Russian: Лаптев Алексей Михайлович, Russian soviet graphic artists, Honored art worker of Russian Federation born 1905.