Back

ⓘ Filmfare Award for Best Editing
                                     

ⓘ Filmfare Award for Best Editing

Most Awards

 • Raj Kapoor – 3
 • Hrishikesh Mukherjee – 3
 • Sreekar Prasad – 3
 • M.S. Shinde – 2
 • Namrata Rao – 2
 • B.S. Glaad – 2
 • Sanjay Varma – 2
 • Keshav Naidu – 2
 • Renu Saluja – 2
 • Kamlakar Karkhanis – 2
 • V.N. Mayekar – 2
 • G.G. Mayekar – 2